Bàn về vấn đề đạo đức xuống cấp từ đâu… (bài 1)

Đăng lúc: Thứ tư - 18/02/2015 06:15 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Người ta có nhận xét hiện nay một bộ phận đạo đức đang xuống cấp, nhưng cần phải đánh giá đúng, nguyên nhân xuống cấp, xuống cấp bắt đầu từ đâu để có giải pháp, biện pháp xử lý...
Trong thời quan qua có rất nhiều ý kiến cho rằng một bộ phận không nhỏ đạo đức xã hội xuống cấp, điều này cũng được bàn luận trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các cuộc hội nghị..., nhưng có điều nguồn gốc của sự xuống cấp đó bắt nguồn từ đâu, xin được trao đổi một số ý kiến dưới đây:

1. XÂY DỰNG VĂN HÓA LÀ NỀN TẢNG ĐỂ GIÁO DỤC ĐẠO DỨC:

Văn hoá có thể nói là cái gốc của mọi cuộc cách mạng, là nền tảng của sự phát triển xã hội, phát triển con người. Chính vì vậy mà khi nắm quyền điều đầu tiên của  giai cấp cầm quyền  là quản lý xây dựng một nền văn hóa để làm nền tảng  xây dựng đạo đức xã hội, mà đạo đức xã hội ấy phải phục vụ đắc lực cho lợi ích của giai cấp thống trị đang thời.

Đất nước-dân tộc Việt Nam ta đã có hàng nghìn năm bị kẻ thù phương Bắc xâm lược cai trị và hàng trăm năm bị bọn Thực dân- Đế quốc xăm lược, và cũng chừng ấy thời gian dân tộc Việt Nam ta phải trải qua những mưu mô, chiến lược của kẻ thù muốn làm thay đổi, muốn đồng hóa nền văn hoá, bản sắc văn hoá dân tộc ta, bởi nền văn hoá- bản sắc văn hoá dân tộc ta là thể hiện sự kết tinh của nền đạo đức có một bề dày truyền thống tốt đẹp, đó là tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết chống thiên tai, mà đặc biệt là chống kẻ thù xăm lược. Thực hiện mưu mô, ý đồ đó chính là để phục vụ cho sự cai trị và lợi ích của bọn Thực dân- đế Quốc trong quá trình xăm lược đất nước Việt Nam ta.

Chính vậy mà ngay từ khi chuẩn bị cho thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và trong những tư tưởng chỉ đạo công cuộc cách mạng Việt Nam và những di huấn để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đặt vấn đề xây dựng nền văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển tiên tiến, để làm nền tảng giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức dân tộc, đạo đức xã hội, đạo đức gia đình cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân lên hàng đầu và xem đây là nhân tố, động lực không thể thiếu được để đưa cách mạng Việt Nam, kinh tế- văn hóa- xã hội Việt Nam không ngừng phát triển.

Ngày nay, đất nước ta cách mạng Việt Nam đang bước sang giai đoạn và điều kiện phát triển mới; giai đoạn hội nhập, trong điều kiện kinh tế thị trường, việc xây dựng giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên là nền tảng để giáo dục hình thành đạo đức gia đình và đạo đức xã hội, xem đây là nhiệm vụ số một là yếu tố quyết định thắng lợi của từng giai đoạn cách mạng. Nhận thức tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên, cho gia đình và xã hội, mà chúng ta cũng mạnh dạn, thẳng thắn, chân tình  soi rọi lại những mặt đạt được và những mặt hạn chế của việc giáo dục đạo đức, và cũng để phát huy những mặt tích cực, mặt hạn chế trong công tác giáo dục đạo đức, nhất là nguyên nhân xuống cấp của một bộ phận, cán bộ đảng viên, gia đình và xã hội, để có giải pháp thực hiện công tác giáo dục đạo đức được tốt hơn.

                     Giá Rai, tháng 11 năm 2003
       
 
 
Tác giả bài viết: QUỐC THÁI – DÂN AN
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết