Bàn về vấn đề đạo đức xuống cấp từ đâu… (bài 4)

Đăng lúc: Thứ tư - 18/02/2015 06:02 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Người ta có nhận xét hiện nay một bộ phận đạo đức đang xuống cấp, nhưng cần phải đánh giá đúng, nguyên nhân xuống cấp, xuống cấp bắt đầu từ đâu để có giải pháp, biện pháp xử lý...

4. XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA GÓP PHẦN LÀM LÀNH MẠNH ĐỜI SỐNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

Truyền thống đạo văn hóa Việt Nam có trở thành nền tảng giáo dục đạo đức xây dựng gia đình văn hóa được hay không  chính là do hạt nhân nhân tố quyết định của đạo đức cách mạng. Nhưng xét ở góc độ xã hội thì giáo dục  gia đình nó là nhân tố tác động trực tiếp, ảnh hưởng đến sự giáo dục hình thành nhân cách đạo đức con người, đạo đức xã hội. Bởi gia đình là tế bào của xã hội, do vậy gia đình tốt thì xã hội tốt, mà đạo đức gia đình là do sự tác động, sự quyết của đạo đức cách mạng, trên cơ sở phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, đạo đức cách mạng là ở trong mỗi người cán bộ đảng viên mà mỗi người cán bộ đảng viên đều gắn liền cuộc sống của mình với gia đình, đều là thành viên của gia đình.

Chính vì vậy mà trong thời gian qua, nơi nào cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác giáo dục  chính trị tư tưởng, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức  cho cán bộ đảng viên; Cán bộ đảng viên luôn thể hiện tấm giương mẫu mực tốt trong cuộc sống, thì nơi ấy có phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng gia đình văn hóa tốt. Điều này chính là chúng ta đã thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức gia đình trên cơ sở đạo đức cách mạng phát huy truyền thống tốt đẹp đạo đức của dân tộc, mà đạo đức gia đình tốt đẹp thì đạo đức xã hội càng tốt đẹp hơn. Chính từ sự tốt đẹp của đạo đức là nhân tố quan trọng đánh thắng kẻ thù xăm lược đã qua và các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “ diễn biến hoà bình “  đã và đang diễn ra hàng ngày hàng giờ ở nơi này nơi khác trên đất nước ta; Là nhân tố đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội, chống tệ nạn tham ô, tham nhũng, xây dựng và phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giữ vững ổn định an ninh quốc phòng hiện nay.

Tuy nhiên, chúng ta cũng mạnh dạn thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong thời gian qua sự thoái hóa biến chất, xuống cấp về mặt đạo đức của một bộ phận cán bộ đảng viên và gia đình, thiếu rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, ăn xài lãng phí, không chung thủy trong cuộc sống… chính là nguồn gốc, là nguyên sâu xa dẫn đến sự lung lay, xuống cấp đạo đức xã hội mà chúng ta, dư luận xã hội trong thời gian qua liên tục đã lên tiếng cảnh báo.

Vì vậy, thời gian tới, rút kinh nghiệm, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt hạn chế đã qua trong công tác xây đời sống văn hóa, gia đình văn hoá; Mỗi tổ chức cơ sở Đảng, cần quản chặt chẽ cán bộ đảng viên trong tổ chức mình quản, đồng thời tăng cường thực hiện tốt công tác giáo chính tri, rèn luyện phẩm chất đạo đức; Kịp thời phát hiện và xử những trường hợp vi phạm. Mỗi cán bộ đảng viên phải tự giác và thường xuyên ra sức rèn luyện học tập nâng phẩm chất đạo đức lối sống, để làm tấm gương giáo dục gia đình; mỗi gia đình phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tôc, trên cơ sở nền tảng của đạo đức cách mạng…để thực hiện tốt hơn cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đìmh văn hóa; Đây chính là góp phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa xã hội, ngăn ngừa sự xuống cấp của đạo đức xã hội.                                                                                        

                            Giá Rai, tháng 11 năm 2003
                                                               
Tác giả bài viết: QUỐC THÁI – DÂN AN
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết