Bàn về vấn đề đạo đức xuống cấp từ đâu… (bài 5)

Đăng lúc: Thứ tư - 18/02/2015 05:57 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Người ta có nhận xét hiện nay một bộ phận đạo đức đang xuống cấp, nhưng cần phải đánh giá đúng, nguyên nhân xuống cấp, xuống cấp bắt đầu từ đâu để có giải pháp, biện pháp xử lý...
5. SUY NGHĨ MỘT VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đạo đức xã hội, đạo đức gia đình, đạo đức cán bộ, không phải ngẩu nhiên mà có; Nó được hình thành trong quá trình lao động của con người, trong đấu tranh cải tạo thiên nhiên-xã hội, trong chống giặc ngoại xăm, trong rèn luyện và học tập của con người. Nhưng suy cho cùng đạo đức xã hội tốt hay xấu chính là sự tốt hay xấu của từng con người trong xã hội, mà đạo đức cách mạng trong mỗi con người cán bộ là nền tảng, là hạt nhân, là nhân tố để quyết định hình thành nhân cách đạo đức con người, mà con người trong gia đình là yếu tố nhân tố để xây dựng đạo đức gia đình, đạo đức xã hội.

Do vậy mà đạo đức xã hội trong thời gian qua cũng như hiện tại và tương lai phát triển tốt đẹp, nhằm xây dựng đất nước, con người Việt Nam ta ngày càng phát triển đi lên,  đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu, nghèo nàn…ngày càng có vị thế quan trọng trên nghị trường khu vực và thế giới; hay có sự  lung lay xuống cấp về mặt đạo đức trong một bộ phận cán bộ đảng viên, gia đình và xã hội. Trước nhất là mỗi cán bộ đảng viên  hãy soi rọi lại bản thân mình, đừng bao giờ ngụy biện, đừng bao giờ đổ lỗi cho cơ chế thị trường, càng đừng bao giờ đổ lỗi cho xã hội; bởi xã hội là chúng ta,  chúng ta là xã hội mà; Rồi từng thành viên trong gia đình, trong cái tế bào xã hội ấy cũng tự soi rọi lại mình, mà nhất là những cán bộ đảng viên là thành viên trong gia đình riêng và trong cái gia đình chung là xã hội, thời gian qua nếu có lối sống không trong sáng lành mạnh, có lối sống thực dụng, ăn chơi xa đọa, không chung thủy trong cuộc sống gia đình, để sửa mình một cách nhanh chóng triệt để.

Nhưng muốm thực hiện tốt điều đó, các tổ chức Đảng, tổ chức cách mạng hãy tăng cường hơn nữa việc quản lý giáo dục phẩm chất, đạo đức cách mạnh, giáo dục phát huy những điều tốt đẹp của truyền thống đạo đức dân tộc, cho cán bộ đảng viên, cho các hội viên Đoàn thể quần chúng, cho các thành viên trong gia đình… Đồng thời phải xử  lý thật nghiêm khắc những kẻ vi phạm, không dị nể nan loại trừ một ai, kiên quyết loại ra khỏi tổ chức cách mạng những phần tử đạo đức hình thức, đạo đức giả tạo, vi phạm đạo đức cách mạng, đạo đức gia đình, đạo đức xã hội. Phát động phong trào dư luận xã hội đấu tranh vạch mặt chỉ tên…, để ngăn ngừa sự xuống cấp về đạo đức xã hội, để xây dựng một nền tảng đạo đức cách mạng, đạo đức gia đình, đạo đức xã hội ngày càng tốt đẹp hơn , mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam hơn, đó cũng chính là thực hiện tốt những mong muốn, những lời di huấn của Bác Hồ kính yêu.
                                                                        
                            Giá Rai, tháng 11 năm 2003
                                                                                
Tác giả bài viết: QUỐC THÁI – DÂN AN
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết