Những vấn đề cần quan tâm hơn...

Đăng lúc: Thứ ba - 17/02/2015 16:47 - Người đăng bài viết: Nguyễn Hùng Thái
(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

(ảnh được cập nhật từ Google - minh họa)

Bài viết đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng kết hạ tầng làm chuyển biến vươn, làm cho bộ mặt nông thôn và đô thị ngày càng đẹp hơn...Song, cũng cần quan tâm hơn về quy hoạch kiến trúc...
NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM HƠN TRONG QUÁ TRÌNH
CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Trong những năm qua, sự quan tâm tập trung các nguồn lực đầu tư  thực hiện các dự án xây dựng kết cấu cơ sở phục vụ cho tiến trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Bạc Liêu; tính từ khi tái lập tỉnh Bạc liêu năm 1997 đến tháng 5 năm 2008 này  tỉnh đã huy động toàn xã hội trên 17.236 tỷ đồng để đầu tư cho phát triển; trong này vốn ngân sách nhà nước 9.288 tỷ đồng, đầu tư cho xây dựng cơ bản là 4.061 tỷ đồng. Với kết đầu tư  này tuy chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh nhưng đã thay đổi một cơ bản kết cấu cơ sở hạ tầng, bộ mặt văn hóa, xã hội, đời sống người dân…nông thôn. Chúng ta còn nhớ thời điểm khi mới tái lập tỉnh, năm 1997 trở về trước gần như hầu hết các xã vùng nông thôn của tỉnh Bạc Liêu chủ yếu đi lại bằng tàu, võ lãi, có chăn thì một vài xã có đường đất đen xe honda đi lại được vào mùa khô, thì hôm nay đã có đường nhựa, đường bê tông về đến xã, liên xã, liên ấp, chỉ còn 2 ấp của huyện Đông Hải đang tiếp tục xây dựng sẽ chỉnh trong năm nay, và điều mà trước đó có lẻ người dân Bạc Liêu không  đến là xe bốn bánh đã chạy được đến trung tâm 29/47 xã và đi qua được nhiều ấp trong tỉnh và tỉnh cũng đang tập trung dầu tư xây dựng  hoàn thành sớm nhất để xe bốn bánh về đến trung tâm tất cả các xã còn lại. Kết cấu cơ sở hạ tầng là điều kiện để phát triển kinh tế –xã hội, năm 1997 thu nhập bình quân đầu người đạt 2,720 triệu đồng/ người/năm, thì nay đã đạt 10,670 triệu đồng; nhà xây dựng kiên cố 15%, bán kiên cố 34%, nhà tạm 516% thì nay nhà kiên cố 23%, bán kiên cố 46%, nhà tạm chỉ còn lại 31%; đời sống của người dân kông ngừng được cải thiện nâng lên, thời điểm năm 1997 toàn tỉnh chỉ có 1.009 hộ, có 4 ấp, đến năm 2000 mới có 58 cơ quan đơn cấp tỉnh, huyện, thị xã đạt chuẩn văn hóa; thì nay đã có 140.459 hộ, chiếm 83,3% so tổng số hộ trong toàn tỉnh; 379/518 kóm ấp và 759/999cơ quan đơn đạt chuẩn văn hóa.

Gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là sự phát triển, hình thành các chợ, các trung tâm -cụm dân cư  xung túc trong  tương lai, nhưng hiện nay là sự phát triển phát triển thay đổi từng ngày nhất là việc xây dựng các công trình công cộng, dân dung ở 7 huyện thị xã, 61 xã, phường, thị trấn trong này 47 xã vùng nông thôn và  62 điểm chợ (trong này 2  chợ loại 1, 11 chợ lại 2, 49 chợ loại 3). Năm 2006 Tỉnh uỷ có Chương trình chỉ đạo, lãnh đạo chuyên đề về xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở thị xã Bạc Liêu và trung tâm các huyện, nhìn chung đến nay đã có sự chuyển biến tích cực hơn trên lĩnh vực này, làm thay đổi vươn lên tốt hơn nhiều vẽ mỹ quan, vẽ đẹp của thị xã và trung tâm các huyện.

Song, vấn đề đặt ra là trong thời gian tới cần phải tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện chi tiết về quy hoạch kiến trúc các xã phường thị trấn, các cụm dân cư  còn lại nhất là các xã và khu vực các cụm dân cư  nông thôn và quy hoạch chi tiết về phát triển kinh tế xã hội, để làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng các công trình công cộng và dân dụng, mà đặt biệt là để không lãng, khó khăn sau này do phải tháo dở, đập phá vì xây dựng không đúng quy hoạch và cũng để góp phần thực hiện nhanh, có hiệu quả hơn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của người dân.
                                                                             
Tác giả bài viết: QUỐC THÁI
Nguồn tin: Nguyễn Hùng Thái
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết