Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 6072993 Thứ bảy, 09 Tháng M. hai 2023 03:13
windowsnt 2602225 Thứ bảy, 09 Tháng M. hai 2023 03:08
linux2 1300480 Thứ bảy, 09 Tháng M. hai 2023 03:12
macosx 1024307 Thứ bảy, 09 Tháng M. hai 2023 03:08
windows7 910334 Thứ bảy, 09 Tháng M. hai 2023 03:05
linux3 631720 Thứ sáu, 08 Tháng M. hai 2023 23:16
windowsnt2 377311 Thứ sáu, 08 Tháng M. hai 2023 23:55
windowsxp2 156197 Thứ bảy, 09 Tháng M. hai 2023 02:53
windowsvista 8385 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2023 09:55
windows2k 7193 Thứ hai, 04 Tháng M. hai 2023 14:28
windows2003 2902 Thứ sáu, 22 Tháng Chín 2023 12:49
windows 1530 Thứ năm, 07 Tháng M. hai 2023 21:20
windows95 1408 Thứ năm, 28 Tháng Chín 2023 16:15
windowsxp 620 Thứ sáu, 13 Tháng Mười 2023 14:25
windowsme 586 Thứ sáu, 07 Tháng Một 2022 16:17
windows98 496 Thứ năm, 15 Tháng Sáu 2023 09:56
windowsme2 245 Thứ sáu, 18 Tháng Hai 2022 13:40
windowsce 239 Chủ nhật, 27 Tháng Hai 2022 08:52
os22 23 Thứ ba, 02 Tháng Sáu 2015 10:53
openbsd 17 Thứ ba, 07 Tháng M. một 2023 05:20
freebsd 16 Thứ sáu, 13 Tháng Mười 2023 10:16
mac 14 Thứ bảy, 01 Tháng Tám 2020 23:06
netbsd 5 Thứ hai, 26 Tháng Sáu 2023 01:25
macppc 2 Thứ ba, 05 Tháng M. hai 2023 06:39
netbsd2 1 Thứ ba, 30 Tháng Năm 2023 09:25